Alla samlingar
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev juni 2023
Nyhetsbrev juni 2023

Nyheter och uppdateringar

Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Under veckan har vi gjort en del uppdateringar av Aiders kategorier som jag skulle vilja göra dig uppmärksam på:

  • Mat, en ny kategori

  • Boende, istället för Hyra

  • Överföring

  • En del namnändringar

  • Ordningsföljd i rullistan

Mat, en ny kategori

Mat har tillkommit som ny kategori, då vi fått en del önskemål om den. Du väljer själv om du vill börja använda den redan i år eller om du vill fortsätta redovisa matkostnader under Övriga utgifter med lämplig tagg.

Det viktiga är som alltid att redovisningen är konsekvent, då det underlättar granskningen.

Boende, istället för Hyra

Vi har ändrat kategorin Hyra till Boende, som är ett bredare begrepp och mer logiskt om huvudmannen exempelvis har ett eget boende med andra utgifter än just hyra. Här kan du också välja att jobba med taggar om du samlar olika typer av boendekostnader under kategorin.

Överföring

Vi har även breddat kategorierna ”Överföringar till/från spärrade medel” genom att ändra till enbart Överföring, både på inkomst- och utgiftssidan. Använd tagg eller notis för att specificera överföringen.

Förändringen kommer även att underlätta om du redovisar digitalt, då överförmyndarens programvara känner av att det handlar om en överföring och därmed inte registreras som en inkomst eller utgift.

Övriga namnändringar

En del kategorier har döpts om av estetiska skäl, men också för att undvika missförstånd och minimera risken att man väljer fel:

Ordningsföljd i rullistan

Vi har även ordnat kategorierna på ett nytt sätt i webb-appens rullista. Lite beroende av vilken tyd av hård- och programvara du använder, ser du 7 – 9 kategorier utan att scrolla i listan. Därför har vi nu ordnat kategorierna i den följd vi bedömer att de används oftast, för att spara tid:

Gå gärna in och kolla hur du själv upplever ordningsföljden, för som alltid tar vi gärna emot feedback som kan förenkla och förbättra.

Fick du svar på din fråga?