Alla samlingar
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev mars 2023
Nyhetsbrev mars 2023

Nyheter och uppdateringar

Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Här kommer ett fullmatat nyhetsbrev om uppdateringar och förändringar som vi precis rullats ut och annat som är på gång!

Det var en intensiv inledning på året med stort fokus på support i samband med årets inlämning. Men, nu finns det återigen tid över för utveckling och uppdateringar, vilket alltid är kul! Denna gång handlar det om:

  • Aiders snabba bokföring blir ännu snabbare!

  • Uppdatera och ändra namn och adress på egen hand

  • Uppdateringar I Dagbok och körjournal

  • Nordea och risk för dubletter

  • Faktura istället för kort

Ännu snabbare bokföring!

För att snabbt kategorisera "enkla" transaktioner som inte behöver taggas eller är i behov av bilagor, kan du nu välja att markera dessa med ett klick i rutan till vänster om den beskrivande texten. Med Bokför alla-knappen väljer du sedan kategori och bokför alla markerade transaktioner samtidigt.

För mer detaljerad information klicka på länken till vårt Hjälpcenter:

Namn och adressuppgifter

Huvudmannens uppgifter

Vi har avvecklat direktkopplingen till Folkbokföringsregistret, då den skapat bekymmer i samband med uppdateringar. Vi är inte helt klara med alla funktioner, men du kan nu själv börja ändra huvudmannens namn och folkbokföringsadress, genom att gå till Inställningar och klicka på Redigera till höger om respektive huvudman.

För mer detaljerad information, klicka på länken till artikeln:

Mina uppgifter

Du kan nu även redigera dina egna uppgifter, som namn, adress och e-post, genom att klicka på Redigera jämte ditt användarnamn. Här kommer det att hända mer längre fram under våren. Vi har ambitionen att utveckla en mer fullödig ”Mina sidor” med en rad användbara möjligheter.

För mer information, klicka på länken till artikeln:

Dagbok och körjournal

På önskemål från flera användare, har vi lagt till en väljare som gör det möjligt att skriva ut Dagbok och Körjournal separat:

Utskrifter och Pdf:er döps nu även utifrån det val som görs, för att de lättare ska gå att hitta dem och bli tydligare när man redovisar digitalt.

För mer information, klicka på länken till artikeln:

Nordea och risk för dubbletter

Nordea fortsätter att bygga om och stänger sakta men säker ned den ”Gamla nätbanken”. Vi har haft en del utmaningar i samband med det, så förhoppningsvis ska de snart vara klara och då även erbjuda import via BankID.

Vi vill göra alla uppmärksamma på att den ”Nya nätbanken” använder sig av ett system som innebär att kommande ej genomförda transaktioner markeras med beteckningen ”Reservation” i den beskrivande texten.

Det gör att Aider skiljer på den preliminära och den slutgiltiga transaktionen, vilket riskerar att skapa dubbletter. För att undvika problemet är det enklast att inte importera "Reserverat". Vänta någon dag eller skapa en fil som inte innehåller de senaste två - tre dagarna för att undvika problemet.

Faktura istället för kort

Vi håller på att avveckla betalning via kort och kommer att gå över till faktura-betalning. Förändringen kommer att genomföras successivt och mer information kommer längre fram.

Fick du svar på din fråga?