För att kunna redovisa bruttobeloppen i den års- eller sluträkning, behöver du ange den avdragna preliminära skatten på skattepliktiga inkomster. Du hittar rätt belopp att ange på utbetalningsbeskeden från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, arbetsgivare med flera.

Dela upp Nettobelopp och Avdragen skatt på raden för den skattepliktiga inkomsten:

För att säkerställa att du inte missat att lägga till den avdragna skatten, eller någon månad lagt in fel belopp, finns det flera enkla sätt att snabbt stämma av en period eller hela året.

Har du frågor eller behöver hjälp att bokföra, hör av dig till oss via chatten så hjälper vi dig.

Hittade du svaret?