Alla samlingar
Frågor och felsökning
Om årsräkningen inte stämmer?
Om årsräkningen inte stämmer?

Hur du enkelt stämmer av bokföringen och rättar eventuella fel.

Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ingående balans + transaktioner = utgående balans

Har du lagt in rätt ingående balans, IB och importerat och bokfört alla transaktioner under året, kommer den utgående balansen, UB att stämma. Om inte, börja med att dubbelkolla IB och UB, så att du säkert har rätt belopp.

Notera att du bara ska lägga in det transaktionskonto du bokfört, under rubriken:

Övriga bankkonton och tillgångar redovisas under rubriken Övriga konton och tillgångar. Du kan enkelt radera ett konto du lagt på fel ställe genom att klicka på den "lilla soptunnan" i högerkanten.


Bokförda och ej bokförda transaktioner

Säkerställ att du bokfört alla transaktioner under året. Det gör du enklast genom att filtrera och söka efter Ej bokförda transaktioner. Använd filter-funktionen i Transaktioner, genom att klicka på knappen Alla transaktioner. Markera Ej bokförda och Spara, så visas alla transaktioner som ej är bokförda.


Importerade transaktioner

Säkerställ att du importerat alla transaktioner under året, med rätt start- och slutdatum. Känner du dig osäker kan du importera hela året på nytt, som en avstämning. Aider avmarkerar alla transaktioner du redan har hämtat, så du riskerar inte att det blir dubbelt. Importera eventuellt missade transaktioner och bokför dessa.

OBS! Har du lagt till transaktioner manuellt och dessa även importerats, ska du radera de manuella transaktionerna för att bokföringen ska bli rätt.


Import från fel konto under året

Har du under året importerat transaktioner från fel konto, uppmärksammas inte dessa när du stämmer av bokföringen via en import enligt avsnittet ovan. Gör då en export av årsräkningen och stäm av Verifikationslistan mot kontoutdraget från banken.

Radera transaktioner

Behöver du radera en eller flera transaktioner som blivit fel, kan du läsa mer om hur du gör i artikeln Hur raderar jag transaktioner?


Fick du svar på din fråga?