Med Aider kan du enkelt sammanställa din års- eller sluträkning. Vi sammanställer årets bokföring och levererar den till dig i form av ett dokument som är redo att signeras och skickas in.

Webb - Skapa års- eller sluträkning

  1. Gå till fliken Rapporter och klicka på Ny rapport.

  2. Fyll i valfritt namn och ange vilka datum som rapporten skall avse.

  3. Fyll i din huvudmans Transaktionskonto och eventuella kontanta med du är skyldig att redovisa.

  4. Fyll därefter i din huvudmans övriga bankkonton, tillgångar och skulder under respektive rubrik Konton och tillgångar, Övriga tillgångar och Skulder.

  5. Om du bokfört allt underlag för perioden ska differensen bli 0kr. Om det av någon anledning inte blir 0kr kan det vara så att du missat att importera transaktioner i början eller slutet av perioden. Kontrollera i så fall dina bokförda transaktioner mot ditt kontoutdrag från banken.

    Läs gärna artikeln Om årsräkningen inte stämmer? för mer vägledning.

  6. Klicka på Spara och exportera för att färdigställa din rapport.

  7. Det kan ta ett par minuter innan databasen ställt samman din rapport. Du får därför ett meddelande via e-post när den färdigställts, så att du kan gå in i Aider och ladda ned den till din dator.

Hittade du svaret?