Webb - Lägg till huvudman

Via Inställningar klickar du på Lägg till huvudman och fyller i hens personnummer. Aider stämmer automatiskt av personnumret via Folkbokföringsregistret och hämtar huvudmannens namn. Bekräfta att informationen stämmer och klicka på Spara. Du kan nu välja din nya huvudman under fliken Uppdrag.

Huvudman med skyddad identitet

Om din huvudman har skyddad identitet hämtas inga uppgifter från Folkbokföringsregistret. Du behöver då själv fylla i de uppgifter du anser lämpliga. Du måste dock ange kommun-tillhörighet.

Mobil - Lägg till huvudman

Via inställningar, den blå ikonen med dina initialer, klickar du på knappen med en plus-ikon. Fyll i huvudmannens personnummer. Aider stämmer automatiskt av personnumret via Folkbokföringsregistret och hämtar huvudmannens namn. Bekräfta att informationen stämmer och klicka på Spara. Du kan nu välja din nya huvudman genom att klicka på den blå ikonen med huvudmannens initialer.

Webb - Ta bort huvudman

Via inställningar klickar du på knappen ("tre prickar") till höger om huvudmannen du vill ta bort. När du tar bort en huvudman försvinner all information du lagt till kopplat till den huvudmannen.

Mobil - Ta bort huvudman

Navigera till Inställningar och klicka på din huvudman. Välj sedan Information och Radera huvudman. När du tar bort en huvudman försvinner all information du lagt till kopplat till den huvudmannen.

Hur påverkas min prenumeration?

Din prenumerationsavgift utgörs delvis av hur många huvudmän du registrerat i Aider och justeras automatiskt när du lägger till en ny huvudman.

Grundavgiften för Aider Premium är 290 kr per år, vilket inkluderar en huvudman. För varje tillkommande huvudman betalar du 190 kr per år, upp till fem huvudmän. Har du fem eller fler huvudmän betalar du aldrig mer än 990 kr per år, oavsett antal.

Hittade du svaret?