Bokför flera transaktioner samtidigt

Här kan du läsa mer om hur du snabbt bokför flera transaktioner med som tillhör samma kategori.

Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Webb - Bokför flera transaktioner samtidigt

För att snabbt kategorisera "enkla" transaktioner som inte behöver taggas eller är i behov av bilagor, väljer du att markera de transaktioner som avses genom att klicka i rutorna till vänster om den beskrivande texten:

Klicka därefter på den blå Bokför alla-knappen, för att välja kategori:

Klicka därefter på Bokföra alla i dialogrutan:

Observera att du inte kan bokföra både inkomster och utgifter samtidigt. Det märker du då alla inkomstposter filtreras bort om du väljer att först klicka i en utgiftspost och vice versa.

När du är klar avmarkerar eller uppdaterar du webb-läsaren för att återställa sidan, så att du kan se alla transaktioner på nytt.

Fick du svar på din fråga?