Hur skapar och använder jag taggar?

Tips om hur du skapar en detaljerad och lättgranskad redovisning.

Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I Aider kan du sortera alla Kategorier i underkategorier, genom att lägga till en så kallad tagg. Det är du själv som skapar dem och de är unika för respektive huvudman och kategori. På det viset kan du skapa en detaljerad och skräddarsydd redovisningen för varje enskild huvudman, utifrån de behov som du och/eller överförmyndaren ställer.

Taggningen är i först hand tänkt att användas för att särskilja transaktioner i de lite "bredare" kategorierna, som övriga inkomster och utgifter. Men kan med fördel även användas för att särskilja andra kategorier.

Du skapar en tagg i samband med att du bokför en transaktion. Skriv in valfri text och klicka på Skapa taggen. När du väl skapat taggen blir sök- och valbar nästa gång du bokför en transaktion för den huvudmannen på just den Kategorin.

Här är ett exempel. Under kategorin TV, telefoni, bredband och el vill jag särskilja utgifterna. Jag skriver in taggen "Bredband" i textfältet och lägger till den genom att klicka på Skapa taggen "Bredband".

Dina taggar syns därefter i bokföringsvyn och i dina rapporter, både i verifikationslistan och i kategorispecifikationen.

Tips! Tänk igenom ditt behov av underkategorier och skapa en struktur för dessa, innan du börjar tagga. Det spar tid och du ska ju bara använda taggar och dela upp i underkategorier där det krävs för att skapa tydlighet i redovisningen.

Här kommer ett exempel på hur rapporten kan se ut, när jag valt att särskilja olika utbetalare av inkomster under kategorin Pension. Först kommer en summering av hela kategorin Pension, brutto, därefter en uppdelning på de två taggarna Alecta och Skandia:

Fick du svar på din fråga?