Alla samlingar
Användningsvillkor och integritet
Vad är fördelarna med att utgå ifrån nettobeloppen?
Vad är fördelarna med att utgå ifrån nettobeloppen?

Artikeln beskriver fördelarna med att importera transaktionsdata direkt ifrån banken, istället för att bokföra manuellt

Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den vikigaste fördelen är att det blir mycket enklare att få till en redovisning som i slutänden stämmer och saknar differens när det är dags att skicka in årsräkningen.

Eftersom Aider gör det möjligt att hämta in transaktioner direkt från din bank, via fil eller BankID, eliminerar vi risken att du skriver in fel belopp och behöver lägga tid på avstämningar och att leta fel. När du hämtat in årets alla transaktioner, kategoriserat dem och lagt in rätt ingående och utgående balanser är differensen garanterat lika med noll.

Kom ihåg att vi ställföreträdare är skyldiga att redovisa enligt kontantprincipen, men inte att bokföra enligt Bokföringslagen!

Du behöver tänka på är att ange den avdragna preliminära skatten på skattepliktiga inkomster, så att du kan redovisa bruttobeloppen i din årsräkning. För att säkerställa att du inte missat att lägga till den avdragna skatten, eller någon månad lagt in fel belopp, finns det flera enkla sätt att snabbt stämma av en period eller hela året.

Vill du veta mer om hur du lägger till preliminärt avdragen skatt, kan du läsa om det här:

En annan stor fördel är att det blir mycket enklare för överförmyndaren att granska och stämma av din årsräkning mot kontoutdrag och årsbesked. Det gör att granskningen går fortare och du kan få ditt besked mycket snabbare.

Fick du svar på din fråga?