Fördelarna med att bokföra utifrån nettobeloppen, och de händelser som faktiskt sker på det eller de transaktionskonto som ska redovisas årligen, är flera. Den vikigaste är att det blir mycket enklare att få till en redovisning som i slutänden stämmer och saknar differens när det är dags att skicka in årsräkningen.

Eftersom Aider gör det möjligt att hämta in transaktioner direkt från din bank, via fil eller BankID, eliminerar vi risken att du skriver in fel belopp och behöver lägga tid på avstämningar och att leta fel. När du hämtat in årets alla transaktioner och lagt in rätt ingående och utgående balanser är differensen garanterat lika med noll.

Den enda du behöver göra är att kategorisera inkomster och utgifter.

Det enda du behöver tänka på är att ange den avdragna preliminära skatten på skattepliktiga inkomster, så att du kan redovisa bruttobeloppen i din årsräkning. För att säkerställa att du inte missat att lägga till den avdragna skatten, eller någon månad lagt in fel belopp, finns det flera enkla sätt att snabbt stämma av en period eller hela året.

Vill du veta mer om hur du lägger till preliminärt avdragen skatt, kan du läsa om det här:

https://support.aider.nu/sv/articles/6218793-hur-bokfor-jag-avdragen-preliminar-skatt

En annan stor fördel är att det blir mycket enklare för överförmyndaren att granska och stämma av din årsräkning mot kontoutdrag och årsbesked. Det gör att granskningen går fortare och du kan få ditt besked mycket snabbare.

Hittade du svaret?