Alla samlingar
Instruktioner och användartips
Redovisning
Hur får jag in transaktioner i Aider?
Hur får jag in transaktioner i Aider?

Så här går det till att importera transaktioner från banken.

Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I Aider skriver du inte in de transaktioner som ska bokföras manuellt, även om det är möjligt. Du hämtar istället alla händelser på transaktionskontot genom att Importera dem från banken, antingen som fil eller direkt med BankID.


Webb - Importera från bank via fil

Titta på filmen för en snabbgenomgång och/eller följ instruktionerna nedan:

 1. Klicka på fliken Redovisning

 2. I underrubriken Transaktioner klickar du på den blå knappen Importera uppe i högra hörnet, för att öppna dialogrutan Importera transaktioner

 3. Klicka i rutan Välj bank och klicka på namnet på den bank du vill importera ifrån

 4. Klicka därefter på den blå texten Välj fil, under Importalternativ Ladda upp fil med transaktioner.

 5. Programmet öppnar då upp en dialogruta som visar mapparna i din dator. Filen du importerat från banken ligger som regel sparad i mappen Hämtade filer. Du öppnar mappen genom att klicka på den.

 6. Klicka på filen du hämtat från banken och välj Öppna för att importera innehållet i filen. Det går även att dubbelklicka på de aktuella filen.

 7. Dialogrutan Importera transaktioner öppnas och listar de transaktioner som du valt att importera.

 8. Klicka på den blå knappen Bekräfta import för att verkställa importen.

 9. Importerade kontohändelser läggs till i listan Transaktioner och är redo att bokföras.

Titta på filmen nedan, genom att klicka på startknappen om du vill se hur det går till:

Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare. Dessa avmarkeras automatiskt, vilket framgår av att fyrkanten i kolumnen Transaktion inte är markerad med blå färg. En varningstext i kolumnen Information (längst till höger) indikerar även Risk för dubblett.

Du behöver således inte vidta några egna åtgärder, utan kan lugnt förlita dig på att Aider ser till så att du inte importerar transaktioner som hämtas in tidigare.

Osäker kring hur du exporterar ett kontoutdrag via fil från din bank? Klicka på knappen för mer information.


Webb - Importera från bank via BankID

Titta på filmen för en snabbgenomgång och/eller följ instruktionerna nedan:

 1. Gå till fliken Redovisning

 2. I underrubriken Transaktioner klickar du på den blå knappen Importera uppe i högra hörnet, för att öppna dialogrutan Importera transaktioner

 3. Klicka i rutan Välj bank och klicka på namnet på den bank du vill importera ifrån

 4. Om banken du valt har stöd för import via BankID kan du klicka på Öppna Tink för att via vår partner Tink hämta in dina transaktioner direkt från banken.

 5. Välj mellan vilka datum du önskar hämta in transaktioner, genom att klicka på det vänstra "Välj datum". Sök därefter upp och klicka på det startdatum du vill använda. Bläddra sedan i kalendern och klicka på det slutdatum du vill använda. Valda datum markeras med blått. Klicka därefter på "Nästa", längst ned till höger.

  Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare och du kan därför tryggt välja ett startdatum som överlappar tidigare genomförda importer.

 6. Följ instruktionerna på skärmen, särskilt hur du läser in QR-koden, för att koppla upp mot banken och välj sedan det konto du önskar importera transaktioner ifrån.

 7. Dialogrutan Importera transaktioner öppnas och listar de transaktioner som du valt att importera.

 8. Importerade kontohändelser läggs till i listan Transaktioner och är redo att bokföras.

Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare. Dessa avmarkeras automatiskt, vilket framgår av att fyrkanten i kolumnen Transaktion inte är markerad med blå färg. En varningstext i kolumnen Information (längst till höger) indikerar även Risk för dubblett.

Du behöver således inte vidta några egna åtgärder, utan kan lugnt förlita dig på att Aider ser till så att du inte importerar transaktioner som hämtas in tidigare.


Webb - Lägg till transaktion manuellt

 1. Gå till fliken Redovisning och välj sedan Transaktioner

 2. Klicka på Ny transaktion och fyll i datum, belopp i netto samt en beskrivning som matchar kontoutdraget.

 3. Transaktionen är skapad och kan nu bokföras.

Fick du svar på din fråga?