Alla samlingar
Frågor och felsökning
Jag hittar inte min bank eller mitt konto?
Jag hittar inte min bank eller mitt konto?
Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Min bank finns inte med

Vi har valt att lista de vanligaste bankerna. Om du använder en bank som inte framgår av listan ber vi dig att kontakta oss så att vi kan lägga till den.

Mitt konto dyker inte upp

Vissa banker har lite speciella sätt att hantera konton för just gode män och förvaltare. Det är en av de vanligaste anledningarna till att rätt konto inte dyker upp. Vänligen kontakta oss så ser vi till att hjälpa dig vidare.

Kontakta oss

Använd vår chatt eller mejla oss så hjälper vi dig om du stöter på problem: info@aider.nu

Aktuell banklista

Fick du svar på din fråga?