Eftersom Aider behandlar mycket känslig information är vi väldigt måna om vår IT-säkerhet. Ett steg i detta är att du som ställföreträdare måste logga in och bekräfta din identitet var 12:e timme.

Hittade du svaret?