Dataportabilitet
Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut och därefter även använda dina personuppgifter på något annat håll. Dataportabiliteten omfattar uppgifter som du har lämnat till Aider och som Aider använder för att tillhandahålla dig appen, och uppgifter som visar din aktivitet i appen.

Du kan när som helst exportera all din information genom att gå in under fliken Inställningar och klicka på Exportera data.

Fick du svar på din fråga?