Alla samlingar
Användningsvillkor och integritet
Aider är personuppgiftsansvarig
Aider är personuppgiftsansvarig
Ulf Mattsson avatar
Skrivet av Ulf Mattsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När du använder Aider-appen är Aider personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär bl a att Aider har ansvar för att behandla dina personuppgifter enligt kraven i GDPR. Aider har också utsett ett dataskyddsombud för Aiders personuppgiftsbehandling, som du kan kontakta om du skulle ha frågor om gällande detta.

Fick du svar på din fråga?